Välkommen

CaMiCare Hälso- och Sjukvård

Askims Kyrkväg 46 (Båtsmanstorpet)

436 42 Askim

CaMiCare Vaccinationer

Södra Torggatan 18, 2 tr (Qvinnolivet)

434 30 Kungsbacka

Öppettider

Telefontid mån- tors 17-18

Endast tidsbokade besök

  • Facebook

CaMiCare Hälso- och sjukvård - Askims Kyrkväg 46, 436 42 Askim

CaMiCare Vaccinationer - Södra Torggatan 18, 434 30 Kungsbacka

Telefon: 076-398 54 49 eMail: info@camicare.nu