CaMiCare Utlandsvård

Vänder sig till dig som är i behov av vård men som inte vill vänta eller betala privat.

 

  

Du behöver ingen sjukvårdsförsäkring, inget tillstånd i förväg och behöver inte redan stå i någon vårdkö. Du väljer själv när och var inom EU du vill få planerad vård och rehabilitering utförd om vården är medicinsk motiverad och skulle ha erbjudits i Sverige. Försäkringskassan ersätter dina kostnader upp till det belopp som vården skulle ha kostat i Sverige. Även läkemedel ingår i förmånen och läkemedels-kostnaden är frikortsgrundande. Ersättningen från Försäkringskassan sker i efterhand men det finns möjlighet att ansöka om ett förhandsbesked. Då beviljas ersättningen i förväg upp till ett garanterat belopp och utbetalningen sker i regel snabbare när ett beslut redan finns. Klinikerna i Kroatien är är noga utvalda utifrån kvalitet och gott renommé. De är ledande inom sina respektive områden med ett internationellt patientunderlag och har en god kännedom om vilka behov och förväntningar en svensk patient har. 

 

Varför åka utomlands för vård?

Obefintliga väntetider, konkurrenskraftiga priser för vård som inte bekostas av det offentliga, till exempel åderbråcks- och synfelsoperationer, samt tillgång till rehabilitering i former som ibland är svårtillgängliga inom svensk sjukvård är några av anledningarna till att allt fler vänder sig utomlands. Knä- och höftoperationer, utredningar samt operation av grå starr är några exempel. Vid reumatiska sjukdomar och efter skador eller operationer kan det finnas behov av en sammanhållen rehabiliteringsperiod. Att få byta miljö och kunna fokusera helt på sig själv, utan vardagens krav, kan i vissa fall vara avgörande för att få ett optimalt resultat!

 

Hur går det till?
Vid första kontakten går vi igenom ditt vårdbehov och hjälper dig att införskaffa journalkopior och andra dokument som behövs. I de fall utlandsvården är avhängig av att ersättning betalas från Försäkringskassan gör vi en bedömning av om du kommer att uppfylla kriterierna och hjälper dig i kontakterna med Försäkringskassan. Du får alltid en vårdplan med prisuppgift att ta ställning till innan du bestämmer dig. Under hela vårdtiden finns läkaren från CaMiCare tillgänglig per telefon, chatt eller video och i mån av möjlighet även på plats hos vårdgivaren. Efter hemkomsten följs vårdvistelsen upp och du får hjälp med ansökningshandlingar till Försäkringskassan. Vi samordnar även kontakterna med vårdgivaren, sjukskrivning och skriver remiss till den läkare eller sjukgymnast som följer upp dig här hemma. Samma tillvägagångssätt som när vården utförs i Sverige.

 

 

 

Vill du få mer information?

Ring Camilla under vår telefontid, måndag-fredag kl. 9-12. Under övrig tid, skicka ett sms, lämna ett meddelande eller mejla så hör vi av oss så snart vi kan. 

 

CaMiCare

Askims kyrkväg 46 2:a vån

(Båtsmanstorpet)

0722-51 44 40  

info@camicare.nu

www.camicare.nu

 

http://utlandsvard.lisan.nu/

 

Referenser & länkar

www.forsakringskassan.se/privatpers/resa_arbeta_studera_eller_fa_vard_utomlands/planerad_vard_utomlands

 

www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-2013513-om-ersattning-for-kostnader-till_sfs-2013-513

 

  • Facebook

CaMiCare Hälso- och sjukvård - Askims Kyrkväg 46, 436 42 Askim

CaMiCare Vaccinationer - Södra Torggatan 18, 434 30 Kungsbacka

Telefon: 076-398 54 49